Chovnateľská stanica Kusi kawsay / Kusi kawsay kennel / El criadero Kusi kawsay

23.01.2018

Dňa 15.1.2018 nám bol priznaný chránený názov chovateľskej stanice Kusi kawsay. Kvôli pôvodu tohto plemena sme zvoli názov v jazyku Inkov - kečuánčine...

Kusi kawsay

v kečuánskom jazyku znamená šťastný život, šťastie... Šťastie a šťastný život je v dnešnej konzumnej dobe, ako pre človeka, tak aj pre psíka, veľmi dôležitý. Veríme, že šteniatka z našej stanice budú mať šťastie na svojich majiteľov a budú mať spolu s nimi šťastný život plný šťastia a šťastných chvíľ.The name Kusi kawsay has been admitted as a label for our breeding station on January 15th 2018. We have decided for a name in the language of the Inca - Quechua.

Kusi kawsay

means "happy life", "luck", "fortune" in Quechua. In our consumer society, to lead a happy life and have a luck is so important, not only for a man but also for a dog! We believe, that puppies from our kennel will be fortunate with their owners and they will lead happy life full of mercy and presious moments.


El día 15 de enero de 2018 nos fue entregado el nombre protegido Kusi kawsay. Debido al origen de esta raza, hemos escogido el nombre de la lengua inca - quechua.

Kusi kawsay

En el quechua significa vida feliz, felicidad. La fortuna, la felicidad y la vida feliz son muy importantes hoy en día, tanto para el hombre como para los perritos, en esta época de consumismo. Creemos que los cachorros
de nuestro criadero tendrán suerte para sus dueños y tendrán una vida feliz con ellos, llena de felicidad y muchos momentos felices ...