Šteniatka / Puppies / Cachorros

26.04.2018

Coyi sa ráno narodilo 5 šteniatok * this morning Coya gave birth to 5 puppies * Por la mañana Coya dio a luz a 5 cachorros :

1. ♂ - HA - 6.54 hod. - 351 g

2. ♂ - HA - 7.27 hod. - 397 g

3. ♀ - HA - 7.55 hod. - 383 g - zadaná/reserved/reservado

4. ♀ - COA - 8.20 hod. - 331g

5. ♀ - HA - 10.30 hod. - 404 g - zadaná/reserved/reservado

viac o šteniatkach tu * more about the puppies here * más sobre los cachorros aquí