- AKSU Kusi kawsay -

plemeno/breed/raza: Peruánsky naháč/Peruvian hairless dog/Perro sin pelo del Perú

veľkosť/size/tamaño : stredný-veľký/medium-large/mediano-grande

narodená/born/nacida: 26.04.2018, Bratislava, Slovenská republika/Slovakia/Eslovaquia

žije v/lives in/vive en: Španielsku/Spain/España

pohlavie/sex/sexo: sučka/female/hembra


Rodokmeň/Pedigree/Pedigrí:

-

ocenenia, víťazstvá, certifikáty/awards, victories, certificates/premios, victorias, certificados:


-