- ALLIYMA Kusi kawsay -

"Zora"

plemeno/breed/raza: Peruánsky naháč/Peruvian hairless dog/Perro sin pelo del Perú

veľkosť/size/tamaño : stredný/medium/mediano (cca 48 cm; 11,5 kg)

narodená/born/nacida: 26.04.2018, Bratislava, Slovenská republika/Slovakia/ Eslovaquia (SK)

žije v/lives in/vive en: Česká republika/Czech republic/República Checa (CZ)

pohlavie/sex/sexo: ♀ sučka/female/hembra

Rodokmeň/Pedigree/Pedigrí:

-

ocenenia, víťazstvá, certifikáty/awards, victories, certificates/premios, victorias, certificados:

-


26.04.2019 - Alliyma alias Zorka má práve 1 rok:


11/2018-12/2018:21.06.2018 - 3,5 kg (8 týždňov * 8 weeks old * 8 semanas):


10.06.2018 - 3,0 kg (6 týždňov * 6 weeks old * 6 semanas):


26.05.2018 - 1860 g (1 mesiac * 1 month old * 1 mes):


20.05.2018 - 1554 g (3 týždne * 3 weeks old * 3 semanas):

15.05.2018 - g (19 dní * 19 days old * 19 días):

06.05.2018 - 710 g (10 dní * 10 days old * 10 días):


02.05.2018 - (6 dní * 6 days old * 6 días):

28.04.2018 - g (2 dni * 2 days old * 2 días):                  

26.04.2018 - 331 g (0 dní * 0 days old * 0 días):