- COYA Matacan -

plemeno/breed/raza: Peruánsky naháč/Peruvian hairless dog/Perro sin pelo del Perú

veľkosť/size/tamaño : stredný/medium/mediano (48 cm; 13,5 kg)

narodená/born/nacida: 12.05.2014, Velké Přítočno, Česká republika/Czech republic/República Checa

žije v/lives in/vive en: Slovenská republika/Slovakia/Eslovaquia

pohlavie/sex/sexo: sučka/female/hembra

chovná/breeding/apto para cría

výsledky vyšetrení/examination results/resultados de las pruebas médicas:

dedičné očné ochorenia/investigation eye diseases/enfermedades oculares: 2017, 2018 - bez nálezu/unaffected/no afectado

luxácia patelly/patella luxation/luxasión de la rótula: 2017 - 0/0

srdce/cardiovascular/corazón: 2017 - bez známok ochorenia srdca/no signs of cardiovascular disease/sin signos de enfermedad cardiaca

Rodokmeň/Pedigree/Pedigrí:

ocenenia, víťazstvá, certifikáty/awards, victories, certificates/premios, victorias, certificados:

JCH: SK; CH: SK, PL, CZ, AT, HU; ShowCH: HU; GCH: SK, HU; KCH KCHMPP SK

Middle East European Winner 2016, Grand Prix Slovakia Winner 2017

1. miesto v súťaži "Pes a suka roka" 2016, 2017 KCHMPP SK/1st place in competition "Dog and bitch of year" 2016, 2017 KCHMPP SK/1er puesto en el concurso "Macho y hembra del año" 2016, 2017 del Club de Criadores de Razas Minoritarias de Eslovaquia

certifikát základnej poslušnosti/certificate of basic obedience (socialization)/certificado de la sociabilidad

Foto - COYA Matacan:

Coya v deň narodenia
Coya v deň narodenia
Coya v Komárom
Coya v Komárom
Coya na záhrade
Coya na záhrade
Coya na Považskom hrade
Coya na Považskom hrade
Coya na záhrade
Coya na záhrade
Coya v Tatrách
Coya v Tatrách