- ASIRI Kusi kawsay -

plemeno/breed/raza: Peruánsky naháč/Peruvian hairless dog/Perro sin pelo del Perú

veľkosť/size/tamaño : veľký/large/grande (cm; kg)

narodená/born/nacida: 26.04.2018, Bratislava, Slovenská republika/Slovakia/ Eslovaquia (SK)

žije v/lives in/vive en: Bratislava, Slovenská republika/Slovakia/ Eslovaquia (SK)

pohlavie/sex/sexo: ♀ sučka/female/hembra

Rodokmeň/Pedigree/Pedigrí: 

ocenenia, víťazstvá, certifikáty/awards, victories, certificates/premios, victorias, certificados:

Slovenský šampión krásy mladých 


10.06.2018 - 4,0 kg (6 týždňov * 6 weeks old * 6 semanas):


26.05.2018 - 2548 g (1 mesiac * 1 month old * 1 mes):


20.05.2018 - 2023 g (3 týždne * 3 weeks old * 3 semanas):

15.05.2018 - g (19 dní * 19 days old * 19 días):

06.05.2018 - 954 g (10 dní * 10 days old * 10 días):


02.05.2018 - (6 dní * 6 days old * 6 días):

28.04.2018 - g (2 dni * 2 days old * 2 días):                           

26.04.2018 - 404 g (0 dní * 0 days old * 0 días):