- ostatné -

- other / otros -

Coya má síce športového ducha, ale nemá športovo zdatnú paničku, preto sa venujeme športom len pre potešenie. Prioritne je to Agility, okrajovo dog dancing a s tým spojené triky, ale neváhame skúsiť hocičo, čo sa ponúkne. Pokiaľ sa tam behá, alebo sa rýchlo sypú pamlsky z vrecka a nenachádza sa tam voda alebo veľký hluk, tak má hocaká aktivita u Coyušky úspech a dokázala by v nej mať aj veľmi dobré výsledky...

Čo robíme, alebo sme už vyskúšali (tréningy, kurzy, semináre, tábory):

Dog dancing (triky) - tak táto aktivita je pre nás totálna relaxovka... Venujeme sa tomuto síce len okrajovo, ale je to pre nás dobrá zábava. Ak mám povedať pravdu, neviem, či by nás to bavilo, keby sme to nerobili spolu s našimi kamoškami Zuzkou a jej Almi, a keby nás trénoval niekto iný ako naša Viki (Viktória Obetková - "ako so psom"). Hodiny síce nemáme pravidelne, lebo nie vždy sa vieme časovo zladiť, ale vždy sú plné zábavy a Viki je doslova čarodejník, lebo vždy nás niekam posunie...

OB - vyskúšali sme si jeden seminár, ale ak by sme to chceli robiť seriózne, tak by to vyžadovalo čas a úsilie a už by to muselo byť na úkor niečoho iného a to by nebolo rozumné.

Coursing - Coya má za sebou 2 tréningové behy, vyzeralo to nádejne, ale keď som videla po dobehu jej labky, tak sme tam viac nešli ;-)

Dostihy - boli sme párkrát, zatiaľ bežala len 80 m, ale hneď od začiatku inštinktívne vedela, čo má robiť. Toto sa Coyi páči, beží po upravenom povrchu, žiadne oškreté labky, aj keď, tí páni na štarte sa jej vôbec nepáčia...

Základná poslušnosť - základnú poslušnosť sme absolvovali v Dúbravke v ŠKPK Bratislava (Športový klub policajnej kynológie Bratislava), kde sa Coya naučila základom poslušnosti a socializácie, a kde aj zložila skúšku základnej poslušnosti psa. Coya tu chodila od šteniatka, chodila tu veľmi rada a veľa sa tu naučila.


Coya tiene un espíritu deportivo, pero su dueña no es tan ágil, así que practicamos el deporte solo para divertirnos y por puro placer. Prioritariamente es el agility, aunque también dog dancing y los trucos relacionados con ello, pero no dudamos en probar cualquier cosa que se nos ofrezca. Si hay que correr o hay chuches de sobra y no hay agua ni ruido, en este caso cualquier actividad tiene un éxito para Coya y también pudiera tener muy buenos resultados en dicha actividad.

Qué hacemos o que hemos probado (entrenamientos, cursos, seminarios, campamentos):

Dog dancing (trucos): esta actividad es una relajación absoluta para nosotras. Estamos haciendo esto solo marginalmente, pero es muy divertido para nosotras. Si os digo la verdad, no sé si nos divertiríamos de no hacerlo junto con nuestras amigas Zuzka y su Almi, y si nos entrenara alguien diferente que nuestra Viki (Viktoria Obetková - " ako so psom "). No tenemos las clases de forma regular, porque no siempre sabemos encontrar un hueco que nos vendría bien a todas, pero siempre están repletas de diversión y Viki es literalmente una maga porque siempre aprendemos algo nuevo ...

Obediencia: probamos un seminario, pero si quisiéramos hacerlo en serio, tomaría tiempo y esfuerzo, y tendría que ser en lugar de las otras cosas que hacemos, y eso no sería razonable.

Coursing: Coya hizo dos carreras de entrenamiento, parecía prometedor, pero cuando vi sus patitas después de la carrera, ya no fuimos más ;-)

Sociabilidad básica: la sociabilidad, la hicimos en Dúbravka en ŠKPK Bratislava (Club de Deporte de la Unidad Canina de la Policía de Bratislava), donde Coya aprendió las bases de la obediencia y la socialización y donde también pasó la prueba de obediencia básica. Coya estuvo aquí desde que fue solo un cachorro, le gustó y aprendió mucho.

Coya a Almi na skupinovom vystúpení - dogdancing